About

Din veg
Your path

av Olav H. Hauge

Ingen har varda den vegen
No one has marked the path
du skal gå
you shall take
ut i det ukjende,
into the unknown,
ut i det blå.
into the blue.

Dette er din veg.
This is your path.
Berre du
Only you
skal gå han. Og det er
will take it. And it is
uråd å snu.
impossible to turn back.

Og ikkje vardar du vegen,
And you aren’t marking the path
du hell.
either.
Og vinden stryk ut ditt far
And the wind will erase your tracks
i aude fjell.
in desolate mountains.

Kilde: Dikt i samling, Det Norske Samlaget, 2000, s. 75